ระบบจัดการซิมลูกค้าองค์กร

ระบบจัดการซิมลูกค้าองค์กร มีประโยชน์อย่างไร ?

Items Management ( Stock)

สำหรับดูข้อมูลเบอร์และจำนวนเบอร์ที่มีอยู่ในระบบของบริษัทลูกค้า และสามารถกำหนดคลังสินค้าเองได้

SIM Registration

Subscribe Package to SIM 

สำหรับการสมัคร Package (จะโชว์เฉพาะ Package ที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ)

SIM Replacement

สำหรับทำซิมใหม่เบอร์เดิม

Update Service Status (bar/unbar service)

สำหรับ เปิด-ปิด การใช้งาน Voice & SMS หรือ Data ได้ด้วยตัวเอง

Summary Usage Transaction Report

รายงานสำหรับการดูข้อมูลการใช้งาน

1. สามารถดูข้อมูลได้ทั้งแบบเฉพาะเบอร์

2. สามารถดูการใช้งานแบบรายวันและแบบ Summary เพื่อดูข้อมูลเบอร์ที่มีการใช้งานทั้งหมดได้