เครื่องมือสื่อสารโดยตรงระหว่างเจ้าของธุรกิจ (B)
และผู้บริโภครายบุคคล (C)

เป็นบริการส่งข้อความเสียงหรือข้อความ SMS ให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการใช้สินค้า บริการ หรือซื้อซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มยอดขาย รักษาฐานลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

Smart Voice Service (SVS)

บริการส่งข้อความเสียงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากในการเข้าถึงลูกค้า สามารถส่งข้อความที่ชัดเจนและแสดงออกถึงแบรนด์ของคุณ

Bulk SMS